1 - 2 o 2 ar gyfer
Canlyniadau am 'Mount Hazel' ar draws ein casgliadau
Papurau Newydd
276,898 canlyniadau
Cylchgronau Cymru
8,115 canlyniadau
Gweld ar y map 1
Enw Map Llandwrog
Rhif Cae 423
Enw Fferm Trosclwyn
Enw Cae Mount hazle
Defnydd Tir Homestead
Tirfeddiannwr {cont'd}
Preswyliwr Hugh Jones
Arwynebedd 2A 3R 16P
8s. 8d.
Gweld y Map
Gweld y Rhestr Pennu
Gweld ar y map 2
Enw Map Llandwrog
Rhif Cae 423
Enw Fferm Trosclwyn
Enw Cae Mount hazle
Defnydd Tir Homestead
Tirfeddiannwr {cont'd}
Preswyliwr Hugh Jones
Arwynebedd 2A 3R 16P
8s. 8d.
Gweld y Map
Gweld y Rhestr Pennu