Mapiau Degwm Cymru

Chwiliwch a phorwch dros 300,000 o gofnodion a'r dogfennau pennu sy'n cyd-fynd â nhw gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes.

I chwilio am fwy nag un gair/enw, mewn trefn arbennig ee Jane Jones, teipiwch nhw yn y blwch chwilio gyda "" o'u cwmpas ee "Jane Jones". Bydd hyn yn sicrhau mai dim ond canlyniadau yn cynnwys yr enwau/geiriau yn y drefn honno fydd yn ymddangos.

Chwilio am le modern

Gweld gwybodaeth degwm lleol